School en EDS/HSD

Het doel van deze enquête is te inventariseren welke scholen al bekend zijn met EDS/HSD. Verder vindt EDS-F het belangrijk om te kijken of er voorlichting gegeven is over EDS/HSD, welke voorlichting gegeven is, door wie deze voorlichting gegeven is en of men daar graag hulp bij had kunnen gebruiken.

Wij willen heel graag aandacht gaan schenken aan EDS/HSD op scholen waarbij we uniforme basis voorlichting willen geven en dan is het goed om te weten wat wij kunnen verbeteren. De bedoeling is dat er voorlichting gegeven wordt aan leraren en dan met name de signalen die een kind af kan geven bij pijn en moeheid en hoe leraren hierbij kunnen ondersteunen zonder dat de leerling zich 'bijzonder/anders dan anderen' voelt.

In onze ogen is een kind allereerst een kind en pas daarna gaan we kijken naar eventuele 'bijzonderheden' waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Het doel is om zoveel mogelijk mee te kunnen komen met de andere kinderen en de leraren inzicht te geven in deze onzichtbare aandoening!

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal